Les mer om ...

Artikkel

Vaksinevegring

Vaksinasjon er basert på kunnskap, tillit og troverdighet. Leger, helsesøstre og journalister må være seg sitt ansvar bevisst.

Postmoderne vaksinevegring

Lakris og sopp

Lakris og sopp smaker godt. Inntak av lakris i store mengder kan gi hypertensjon, hypokalemi og metabolsk alkalose. Visse sopparter kan gi alvorlige forgiftninger.

Lakris – ikke bare sukkertøy

Alvorlige soppforgiftninger med giftslørsopper og hvit fluesopp

Nyresykdom og humor

En god latter forlenger livet, heter det. En studie fra Trondheim tyder på sammenheng mellom høy sans for humor og økt livskvalitet hos pasienter i dialyse.

Livskvalitet, kjønn, plager og humor hos pasienter i dialyse

Hud og immunologi

Huden er kroppens største organ og vår første forsvarslinje mot infeksjoner. Huden har høyt spesialiserte immunologiske funksjoner, med T-lymfocytter, epidermale langerhansceller og keratinocytter som viktigste immunologisk aktive celler.

Huden som immunologisk organ

Eldre pasienter

Temaserien om geriatri avsluttes med artikler om delirium, underernæring og helsesjekk blant eldre.

Sykehjemmene har ikke klart å fylle sin rolle som medisinske institusjoner og har ennå ikke funnet sin plass i helsevesenet.

Delirium hos gamla människor kan förebyggas och behandlas

Behandling av underernæring hos eldre pasienter

Helsesjekk av gamle – kjekt å ha?

Sykehjemmet som medisinsk institusjon – et fatamorgana?

Leger, pasienter og studenter

Leger må vise vanlig høflighet og evne til empati og innlevelse i sin kommunikasjon med pasienter. Dette er særlig viktig når pasienten har en alvorlig sykdom.

Også rollen som medisinstudent krever refleksjon og modning. En studie tyder på at medisinstudenter har mindre angst for sykdom enn jusstudenter.

Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter

Om å fødes og modnes som student

Men først og fremst menneske . . .

Tid for bok

Påsken er for mange en tid for ettertanke, avkobling og lesing. Vi bringer omtaler av bøker av, om og for leger.

Anbefalte artikler