Trøst – en absurditet?

Artikkel

Goethe har sagt at ”Trøst er en absurditet”, men dette finner du ikke problematisert i boken Filosofi som lindring og trøst , av engelskmannen Alain De Botton. Han har derimot skrevet en bok som ifølge vaskeseddelen ”er en moderne bruksanvisning for et bedre liv, en hverdagens filosofi”, til bruk for oss alle. Forfatteren har skrevet en rekke originale og humoristiske bøker, bl.a. Hvordan Proust kan forandre ditt liv og Forsøk i kjærlighet , han er oversatt til en rekke språk og har oppnådd internasjonal kultstatus. Han underviser i filosofi ved London University og har laget en populær serie for BBC med tittelen The consolations of philosophy .

Forfatteren slår fast at menneskelivet er fullt av fysiske lidelser, bekymring og hjertesorg og fremhever filosofiens rolle som rådgiver og sjelsesørger. Boken er inndelt slik at seks store tenkere anvendes for å belyse sentrale menneskelige problemstillinger: Sokrates omtales relatert til manglende popularitet, Epikur om pengesorger, Seneca om frustrasjon, Montaigne om utilstrekkelighet, Schopenhauer om hjertesorg og Nietzsche om vanskeligheter. Den er rikt og originalt illustrert med fotografier som kommenterer og understøtter teksten på en morsom måte, her finnes alt fra et halvtomt glass med Nesquik til skisser av Rafael.

Som den enkle sjel jeg er, har jeg gledet meg over denne ”filosfi light”-versjonen. Det er lettlest underholdning og har utvilsomt, i all beskjedenhet, økt min dannelse, gjennom fordypning i avsnitt som Hva begavede mennesker burde vite – det vet jeg nå! I Filosofi til lindring og trøst finnes mange kloke tanker og morsomme refleksjoner, dette gir lyst til videre filosofilesing. Hovedinnvending mot boken er egentlig tittelen, det å trøste og lindre er for meg tunge, om enn meningsbærende oppgaver. Denne ”lightversjonen” gir ingen lindring for mennesker preget av sorg, smerte og fortvilelse. Med unntak av én gruppe – nemlig ”angstfylte bordtalere”, som her finner gode, ukjente og morsomme sitater for enhver anledning.

Cecilie Daae

Helsetjenesten

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler