Endelig nytt IT-engasjement i Legeforeningen

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren

Legeforeningens engasjement i informasjonsteknologi i helsevesenet har vært drøftet flere ganger i sentralstyret de senere år, men er stadig lagt på is.

Et møte i februar mellom interesserte personer i yrkesforeninger og spesialforeninger skal legge grunnlaget for ny behandling av IT-spørsmål i sentralstyret.

Rapport uten resultat

Våren 1999 ble rapporten Informasjonsteknologiens innflytelse på den medisinske hverdag. Forslag til engasjement og koordinering av arbeidet med informasjonsteknologi , avgitt av Vegard Høgli og Arnt Ole Ree, som var engasjert av sentralstyret (1). Den ble sendt på høring i organisasjonen, men har foreløpig ikke resultert i konkrete tiltak.

I rapporten fra 1999 foreslås det å frikjøpe en eller flere eksperter med kompetanse både i medisin, IT og organisasjonsutvikling til å gi råd på vegne av Legeforeningen i prosjekter og høringer.

– Det ble nok i for stor grad ropt på mer ressurser i rapporten, sier Vegard Høgli. Han mener det kan tenkes smartere i forhold til hvordan Legeforeningen kan være med å påvirke.

En modell der Legeforeningens sekretariat fungerer som katalysator og spinner nettverk av personer med kompetanse for ulike IT-prosjekter og problemstillinger, ble foreslått av flere som var med på møtet i februar. Det ble dessuten påpekt at Legeforeningen bør engasjere seg i innføringen av elektroniske pasientjournaler.

– Ideer om kvalitetssikring har vært fraværende ved innføringen av elektronisk pasientjournal, påpeker Anders Grimsmo. Han foreslår at Legeforeningen ser nærmere på om man kan opprette kvalitetssikringsfond for IT i helsevesenet. Helsedepartementet har gjennom foretakene øremerket 40 millioner kroner til prosjekt innen IT i helsevesenet i 2002 (2).

1

Høgli V, Ree AO. Rapport om informasjonsteknologiens innflytelse på den medisinske hverdag (www.legeforeningen.no/index.db2?id=7349) 27.2.2002.

2

Nesje SB. Utlyser midler til IT-satsing i helsesektoren (www.legeforeningen.no/index.db2?id=7821) 15.2.2002.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler