Nytt arbeidsredskap for diagnostisering av demens

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Det sier prosjektleder Anne Brækhus og henviser til en undersøkelse fra New York (1). Sammen med psykiater Knut Engedal har hun utarbeidet arbeidsredskap til bruk i demensutredning i primærhelsetjenesten.

Utredningsverktøyet skal gjøre det lettere for allmennlegen å diagnostisere demens, sier Anne Brækhus. Foto N. Husom

Underdiagnostisert

– Demens er en underdiagnostisert sykdom på tidlig stadium, som leger ofte mangler kunnskap om for å stille riktig diagnose, sier Brækhus. Hun viser til at 15% av alle over 80 år og 70–80 % av alle som er innlagt i sykehjem, lider av en eller annen form for demens.

– Omsorg for denne gruppen koster 12–14 milliarder kroner i året, og her er det mye å spare ved en mer treffsikker og tidlig utredning, som også kan fremme livskvaliteten for pasientene, sier hun.

Utredningsverktøyet er todelt og retter seg til allmennlegen og til sykepleiere og ergoterapeuter. Disse skal først kartlegge pasientens situasjon og levere et kartleggingsskjema til primærlegen før pasienten utredes videre. Skjemaet til allmennlegene er systematisk bygd opp med anamnese, somatisk undersøkelse, testing av mental funksjon ved hjelp av faktaspørsmål til pasienten og Mini mental status-test (MMS), blodprøver og vurdering av delirium og depresjon. Også diagnostiske kriterier og tiltak som bør drøftes med pasient og pårørende inngår i utredningen. Skjemaet og retningslinjer for hvordan informasjonen skal tolkes, skal hjelpe legen til lettere å stille diagnosen demens og sette i gang tiltak.

– Jo tidligere legen kan konstatere demens, jo bedre er mulighetene for både medikamentell og ikke-medikamentell behandling, sier Anne Brækhus. Ifølge henne er det også enklere å behandle tilleggssykdommer både av somatisk og psykiatrisk karakter hvis sykdommen er utredet og diagnostisert.

Hun er imidlertid mest opptatt av mulighetene for ikke-medikamentell behandling for denne pasientgruppen: – For eksempel har det vist seg at informasjon på et tidlig stadium og tett oppfølging av pasient og pårørende med blant annet tekniske hjelpemidler, er svært viktig for at pasienten kan bo hjemme så lenge det er ønskelig.

Hun nevner hjelpemidler for å holde rede på dagene, automatisk lys når de står opp om natten og ferdig innleste lydbånd av pårørende med korte instrukser om daglige gjøremål så pasienten kan klare seg selv uten kontinuerlig tilsyn (3).

Papir- og PC-basert

Utredningsverktøyet er utviklet i forbindelse med prosjektet Er det demens? i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens ved Klinikk for geriatri og rehabilitering ved Ullevål universitetssykehus. Heftene finnes i papirutgave og i en PC-basert versjon. Disse kan bestilles via telefaks 23 01 61 61 eller via e-post: post@nordemens.no

Kontakt Anne Brækhus: anne.brakhus@nordemens.no

Anbefalte artikler