Legeforeningens eldste medlem har fylt 100 år

Artikkel

Einar Sturla B. Schie ble medlem av Legeforeningen da han tok cand.med.-eksamen i 1928. I 1932 tok han kurs i offentlig helsearbeid for leger og ble spesialist i lungesykdommer i 1939.

Jubilanten har vært distriktslege i Velfjord, i Saltdal og i Aure på Nordmøre. Han var også en kort periode ved Ullevål sykehus i Oslo og ved Glittre tuberkulosesanatorium i Akershus. Fra 1939–69 var han stadslege i Notodden og fra 1948 var han bedriftslege ved Notodden Salpeterfabrikk.

Schie er medlem av Telemark legeforening, Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for lungesykdommer.

Det er 2 1/2 år til neste medlem av Legeforeningen fyller 100 år.

Gratulerer!

Anbefalte artikler