Reviderte retningslinjer for Utdanningsfond II

Artikkel

Fondsutvalget for Utdanningsfond II har i møte 11. januar 2002 vedtatt endringer i fondets retningslinjer.

Følgende endringer er innført:

  • – Hvert annet år kan det for spesialister ytes tilskudd for deltakelse i ett kurs/en kongress som holdes utenfor Norge. Tilskuddet økes fra kr 10 000 til kr 15 000. Endringen gjelder fra 1.1. 2002.

  • – Sats for bilgodtgjørelse økes til kr 1,70 per kilometer. Passasjertillegget beholdes uendret på kr 0,40 per kilometer. Endringen gjelder fra 1.4. 2002.

Utdanningsfond II refunderer legitimert diett i henhold til statens satser. Det gjøres oppmerksom på at denne satsen reduseres fra 1.4. 2002 til 320 kroner per døgn (fra kr 552).

Oppdaterte søknadsskjemaer og nye retningslinjer finnes på: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler