Tilrettelegging for røyking i skolen

Øivind Larsen Om forfatteren
Artikkel

På en norsk videregående skole, det kan være det samme hvilken, står avbildede skilt på veggen. Det viser til et avmerket felt på skolens område, der det er riktig koselig med benker og bord og det er tillatt å røyke.

Det er ut fra mitt syn utmerket at samfunnet engasjerer seg i å få folk til å la være å begynne å røyke, eventuelt til å slutte å røyke. Da må da skolen være en viktig arena for å skape holdninger. Er skolens egne holdninger entydige i denne sak?

Anbefalte artikler