Reviderte retningslinjer for Utdanningsfond III

Artikkel

Fondsutvalget for Utdanningsfond III har i møte 31. januar 2002 vedtatt endringer i fondets retningslinjer. Endringene gjøres i hovedsak gjeldende fra 1.4. 2002. Endringer som gjelder beløpsgrense/kurskvote, gjøres gjeldende fra 1.1. 2002.

Følgende endringer er innført:

  • – Utgifter til overnatting dekkes med inntil kr 700 per natt etter regning.

  • – Sats for bilgodtgjørelse økes til kr 1,70 per kilometer. Passasjertillegget beholdes uendret på kr 0,40 per kilometer.

  • – Leger under spesialistutdanning kan søke om å få refundert fire kurs årlig. Kurs i utlandet dekkes ikke.

  • – For ferdige spesialister, uansett spesialitet, gis støtte på inntil kr 10 000 per år. Det er ingen begrensning på antall kurs som kan tas innenfor denne beløpsgrense. Videre er det valgfritt om kurset/kongressen arrangeres i Norge eller i utlandet.

  • Hospiteringsopphold som alternativ til kurs/kongress kan også tas i Norge etter samme retningslinjer som tidligere gjaldt for utlandet.

Anbefalte artikler