T.L. Berents & B. Claussen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Martinus Løvik tar opp et sentralt felt innenfor temaet luftforurensning og helse. Partiklenes størrelse, fysiske og kjemiske egenskaper er svært variable, og man kan tenke seg at de kan gi forskjellig påvirkning på den levende organisme (1). Vi er helt enige i hans utdyping.

  I vår artikkel har vi poengert viktigheten av å sette i gang større prosjekter med henblikk på spørsmålet om luftforurensning og helse (2). Forskningsprosjekter på dette feltet må inkludere partikkelforurensning. Jo mer man vil klare å differensiere de forskjellige partiklenes konsentrasjon, jo bedre vil studiene kunne bli.

  Det er derfor viktig at man kommer frem til nøyaktige målemetoder for de forskjellige partiklene. Samtidig er det også viktig å finne teorier vedrørende de forskjellige partiklenes mulige skademekansimer (3).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media