m2013/16
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Rettelse
Kommentar og debatt
Fra bloggen
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Kronikk
Medisinsk historie
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Aktuelt i foreningen
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media