FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © John Hendrix

Lymfom er en livstruende sykdom. Høydosebehandlingen av lymfom er så effektiv at den i seg selv kan ta livet av pasienten. Stamcellestøtten gir livet tilbake. Med død kan døden beseires.

Anbefalte artikler