Nytt e-læringskurs i kardiologi

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sommeren 2013 publiserte Fagmedisinsk avdeling i Legeforeningen et  nytt e-læringskurs i kardiologi for spesialistkandidater i indremedisin.

Hensikten med grunnkurset er å gi deltakerne teoretisk grunnlag og simulert-praktisk erfaring som kan anvendes under samlingen og etterpå i klinikken.

Det er et 40 timers kurs med 27 fagartikler og sju e-læringsmoduler som skal forberede deltakere for regionale todagerssamlinger. De første deltakerne er allerede i gang med modulene, og de første samlingene vil finne sted i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø høsten 2013.

Det nye grunnkurset i kardiologi har vært under utvikling i to år, med bidrag fra fem redaktører og mer enn 20 fagansvarlige tekstforfattere fra sykehus og institutter over hele landet. Hovedredaktør er overlege Sigrun Halvorsen ved Oslo universitetssykehus. E-læringsmodulene omfatter interaktive kasuistikker og oppgaver i tillegg til lyd, film og animasjon. Kursdeltakerne får blant annet lytte til forskjellige hjerterytmer i klaffefeilmodulen, får se prosedyrer for angiografi og PCI, og får trene seg på å diagnostisere og behandle fiktive pasienter.

Artiklene og e-læringsmodulene ligger på legeforeningens nettkursportal: nettkurs.legeforeningen.no

Tilgang krever innlogging, men er gratis tilgjengelige for alle som ønsker å ta en titt. Kursavgift betales først etter en eventuell deltakelse på samling.

Anbefalte artikler