Pris for god presentasjon på revmatologenes verdenskongress

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andreas Diamantopoulos (f. 1977), revmatolog ved Sørlandet sykehus, fikk pris for en presentasjon på verdenskongressen om revmatologi i Spania. Kongressen i regi av The European League Against Rheumatism (EULAR) ble avholdt i Madrid i juni 2013. Prisen var på 1 000 euro.

  Diamantopoulos holdt en av 300 muntlige presentasjoner og fikk en av seks «Best Abstract Award in Clinical Research».

  På kongressen presenterte han resultater fra en ny studie om kjempecellearteritt (temporalisarteritt – betennelse i blodårene). Der ble det påvist at rask diagnostisering og umiddelbar behandling er nøkkelen til å forhindre blindhet i denne pasientgruppen.

  Blindhet er en av de alvorligste komplikasjonene ved temporalisarteritt. I studien ble pasienter som ble raskt diagnostisert ved hjelp av fargedopplerultralyd og hurtigbehandlet (fast track) sammenliknet med pasienter evaluert på tradisjonelt vis (diagnostikk ved hjelp av biopsi). Resultatet viser at ingen som fikk rask diagnose og behandling ble blinde. 21,5 % av dem som ble behandlet på tradisjonelt vis mistet synet helt på ett eller begge øyne.

  – Temporalisarteritt bør ses på som en akutt tilstand, fordi uten rask diagnose og behandling kan det føre til blindhet. Våre data viser at det er en signifikant redusert risiko dersom man tar i bruk fargedopplerultralyd i diagnostisering og gir rask behandling, sier Diamantopoulos. Han legger til at funnene nå bør bekreftes i større pasientgrupper.

  Over 14 000 deltakere fra mer enn 110 land var til stede på EULAR-kongressen 2013.

  Diamantopoulos tok medisinsk embetseksamen i Thessaloníki i Hellas i 2002, fikk norsk autorisasjon i 2006 og ble godkjent spesialist i revmatologi 2013.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media