Nevropati ved langvarig korsryggssmerte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 11/2013 er Robin Holtedahl kritisk til en annonse for Lyrica og til referansestudien annonsen oppgir. Holtedahl mener at annonsen representerer et forsøk på å utvide nevropatibegrepet (1).

  Overskriften i annonsen er Korsryggsmerter kan også være nevropatiske, med referanse til en studie av Freynhagen og medarbeidere – publisert i Current Medical Research and Opinion, 2006 (2). Studien består av en prospektiv valideringsstudie av painDETECT (screeningskjema for nevropatisk smerte) og en påfølgende epidemiologisk studie. I den epidemiologiske studien deltok 472 leger i allmenn- og spesialistpraksis, inkludert 158 allmennleger, 67 nevrologer og 202 smertespesialister. Ingen av disse mottok økonomisk kompensasjon for deltakelse i studien. Ved screening av 7 772 pasienter med kroniske korsryggssmerter med painDETECT hadde 37 % av pasientene en skår på ≥ 19, forenlig med en sannsynlig nevropatisk smertekomponent. I andre studier varierer andel med nevropatisk smertekomponent blant pasienter med kronisk korsryggsmerte fra 16 til 55 % (3) – (5). Studiene bekrefter at en nevropatisk smertekomponent er hyppigst forekommende hos pasienter med typisk radikulopati, men er ikke begrenset utelukkende til denne gruppen.

  European Federation of Neurological Societies (EFNS) samler 45 europeiske, nasjonale nevrologiske foreninger, inkludert Norsk nevrologisk forening, og har som mål å etablere europeiske evidensbaserte standarder for diagnostisering og behandling av nevrologisk sykdom. I Guidelines on neuropathic pain assessment oppgir EFNS at painDETECT klassifiserer 83 % av pasientene i korrekt diagnostisk gruppe, med en sensitivitet på 85 % og en spesifisitet på 80 % (6). Tiltenkt bruk av painDETECT fremkommer tydelig på skjemaet: «Dette skjemaet erstatter ikke en medisinsk diagnose. Det brukes som screening for en nevropatisk smertekomponent.» Dersom screening indikerer høy sannsynlighet for en nevropatisk smertekomponent, er videre undersøkelser påkrevd for å bekrefte diagnosen.

  I ettertid ser vi at annonseteksten inneholder en feil i en setning der det står: «37 % av pasientene med kroniske ryggsmerter har en nevropatisk komponent.» Referansestudien omhandler pasienter med kroniske korsryggssmerter. Vi beklager denne feilen, og materiell og rutiner er gjennomgått for å sikre at dette blir rettet opp.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 2.7.2013. http://tidsskriftet.no/article/3019151/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media