Mange frakturpasienter har vært mishandlet av partneren

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Én av seks av kvinner som ble henvist til ortopedisk poliklinikk på grunn av fraktur rapporterte at de hadde vært utsatt for vold fra sin partner.

  En studie som nylig er publisert i The Lancet omfattet nesten 3 000 kvinner henvist til ortopediske poliklinikker i Canada, USA, Nederland, India og Danmark pga. fraktur (1). Én av seks rapporterte at de hadde vært utsatt for vold fra sin partner én eller flere ganger i løpet av livet, og hos 2 % var vold fra partneren årsak til den aktuelle skaden. Rundt to tredeler av kvinnene mente at helsepersonell bør spørre sine pasienter om de har vært utsatt for mishandling, men bare 4 % hadde fått spørsmålet.

  – Flere studier har vist at partnervold er en vanlig årsak til sykdom og skader, noe denne studien også viser, sier Berit Schei, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved St. Olavs hospital. – Det er ingenting som tyder på at vi er bedre stilt i Norge.

  Schei har selv forsket på partnervold. I en populasjonsbasert studie publisert i 2008 rapporterte rundt 8 % av nesten 2 100 kvinner at de hadde opplevd så alvorlig vold fra sin partner at de hadde fått fysiske skader (2).

  – Partnervold forblir ofte en skjult årsak, påpeker Schei. – Konkrete spørsmål om hvorvidt en skade skyldes vold, bør inngå i rutinene. Systematisk dokumentasjon av skader med vurdering av årsaksforhold kan ha stor betydning ved en eventuell rettssak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media