Rett til ammefri

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at spedbarn fullammes til de er seks måneder gamle. En ny studie tyder på at det er flere som følger anbefalingen i land der ammepauser er garantert.

  Amming bidrar til reduksjon i risikoen for diaré, luftveissykdommer, underernæring og død hos nyfødte. WHO anbefaler at spedbarn fullammes til seks måneders alder, men det er store variasjoner landene imellom når det gjelder andelen som kun får morsmelk i denne perioden. En av grunnene til at anbefalingen ikke blir fulgt, er at mødrene skal tilbake i jobb. I en ny studie, som omfattet 182 av FNs 193 medlemsland, ble mødres rett til ammepauser sammenliknet (1). Betalte ammepauser var garantert i 130 land (72 %). I sju land (4 %) var pauser garantert, men ikke med lønn, og i de resterende 45 landene (25 %) var det ingen retningslinjer for ammepauser. Blant de landene der kvinnene hadde rett til betalte pauser, fantes også de som garanterte foreldrepermisjon i de første seks månedene.

  Forskerne fant at i land med lover som garanterer betalte ammepauser inntil barnet var minst seks måneder gammelt, var det en større andel som fulgte WHOs anbefaling enn i land uten slik garanti – andelen barn som ble fullammet de første seks månedene var nærmere 9 prosentpoeng høyere, kontrollert for faktorer som bruttonasjonalprodukt, andel av befolkningen som bodde i urbane områder og andel av kvinner som kunne lese og skrive. Forfatterne understreker at det er behov for flere studier for å bekrefte denne assosiasjonen, men anbefaler likevel at man i land der man ennå ikke har vedtatt rett til ammepauser for nybakte mødre, får dette på plass.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media