Nevropatiske smerter og ryggmargsskadede

Viggo Johan Estensen Om forfatteren
Artikkel

Robin Holtedahl tar opp medikalisering av vonde rygger i Tidsskriftet nr. 13/2013 (1). Legemiddelindustrien er en gigant, og aller mest Pfizer. Kartlegging av smerter er tidkrevende, men også en allmennlege med tid og interesse bør kunne gjøre en noenlunde god nevrologisk undersøkelse. Forfatteren tar så vidt opp lesjoner hos ryggmargsskadede, noe som heller ikke var noe hovedtema i artikkelen – ei heller hos «ekspertene» hos Pfizer. Denne gruppen hører nok mer til under nevrokirurgene, eller aller mest under fysikalskmedisinernes fagområde.

Mange pasienter med en eller annen form for ryggmargsskade, har nevropatiske smerter i varierende grad. Underdiagnostiseres dette i Norge? Mitt inntrykk er at pregabalin blir dosert feil og med lite pasientoppfølging. Pregabalin har etter mine erfaringer god effekt på denne pasientgruppen og burde være et førstevalg. Det kan virke som om nevrologene og fysikalskmedisinerne har noe ulike preferanser og meninger her. Alt i alt-medikamentet har sine positive og negative sider, og jeg håper at flere seriøse forskningsrapporter vil komme etter hvert.

Anbefalte artikler