Grunnleggende og praktisk om svimmelhet og dårlig balanse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bronstein, Adolfo

  Oxford textbook of vertigo and imbalance

  354 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 115

  ISBN 978-0-19-960899-7

  Vi blir stadig mer bevisst om tilstedeværelse av lyd eller stillhet formidlet via cochlea, men vi har ikke noen bevissthet om funksjonen av vestibularisapparatet i det indre øret og dets forbindelser med sentralnervesystemet – inntil noe går galt.

  Med utgangspunkt i vestibularisapparatets biofysikk og fysiologi fører forfatterne oss gjennom et mangfold av kliniske symptomer og funn knyttet til svimmelhet og problemer med balansen. De har lagt vekt på en praktisk tilnærming ved anamnese og undersøkelser. Svimmelhet er en subjektiv opplevelse som det kan være vanskelig for pasienten å formidle til andre. Legen må legge stor vekt på å tolke og stille avklarende spørsmål til pasienten. Boken gir veiledning i hvordan dette kan gjøres

  Svimmelhet berører en rekke spesialiteter. Forfatterne har lagt vekt på nødvendig tverrfaglig samarbeid og forståelse som bør komme pasientene til gode. Her finnes interessante kapitler om hva øre-nese-hals-legen bør vite om nevrologiske sykdommer som gir svimmelhet, respektive hva nevrologen bør vite om øre-nese-hals-sykdommer.

  De 30 kapitlene er skrevet av 50 forfattere fra ti land – under stram redaksjon. Forfatterne er i hovedsak de samme som i løpet av de siste 10 – 20 årene ved sine originalpublikasjoner har utvidet og fornyet vår forståelse av svimmelhet. Det blir gjort rede for foreløpige resultater i arbeidet med å utarbeide en internasjonal klassifisering av vestibulære sykdommer.

  Forfatterne har gått særlig grundig gjennom vestibulookulære reflekser og bruk av mangfoldet av vestibulær nystagmus i praktisk diagnostikk. Tiden da kalorisk prøve var enerådende funksjonstest av vestibularisapparatet er over. Her finnes gode beskrivelser av tilstander i hjernestamme og lillehjerne som gir svimmelhet, og som krever årvåkenhet i det daglige arbeidet med pasienter som er svimle. Til slutt er det gjort rede for at man etter avansert nevrootologisk diagnostikk står igjen med ca. 25 % av pasientene uten patologiske funn, hvor atferdsforstyrrelser, spesielt angst og panikklidelser, er årsak til svimmelheten.

  Teksten har stor detaljrikdom som utfylles og systematiseres i gode tabeller og figurer. Referansene etter hvert kapittel er omfattende og godt oppdatert. Stikkordregisteret fungerer bra. Når man kjøper boken, får man også tilgang til en nettutgave. Her finnes en del supplerende videoer som viser undersøkelsesmetoder, men det er beklagelig at det ikke presenteres eksempler på patologiske funn i større grad.

  I Norge har interessen for svimmelhet vært økende. Mange ulike profesjoner har gjort seg gjeldende på det diagnostiske og terapeutiske området. Dette er boken for alle som vil ha omfattende og allsidig kunnskap om svimmelhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media