Vitenskap og pseudovitenskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Robin Holtedahl har en strålende artikkel i Tidsskriftet nr. 11/2013 (1). Artikkelforfatteren tar opp en sentral problemstilling som innenfor vitenskapsfilosofien omtales som demarkasjonsproblemet.

  Demarkasjonsproblemet er kort fortalt problemet med å skille vitenskap, f.eks. fysikk, fra pseudovitenskap, f.eks. astrologi. I dette tilfellet vil analogien være å skille virkelig sykdom med objektiv påvisbar skade/agens fra pseudosykdom med ingen objektive funn.

  Vitenskapsfilosofen Karl Popper lanserte falsifikasjonskriteriet som løsningen på dette problemet. I dette tilfellet betyr det at det må finnes en test (gullstandard) som ved negativt resultat avkrefter sykdom (falsifiserer). Dersom en påstått sykdom ikke er falsifiserbar, er det ikke belegg for å kalle dette en sykdom i vitenskapelig forstand, ut i fra en slik forståelse.

  Dersom man ikke legger en slik forståelse av vitenskapelighet til grunn, har ikke leger muligheten til å skille syk fra frisk på en objektiv måte. Det blir kanskje mer et spørsmål om hva man tror, eller hva en eller annen komité har bestemt.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 24.05.2013 http://tidsskriftet.no/article/3019151/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media