Forbedret myoelektrisk styring av håndproteser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved Institutt for teknisk kybernetikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har vi utviklet metoder for å gjøre myoelektrisk protesestyring mer intuitiv og pålitelig.

  Det siste tiåret er multifunksjonelle håndproteser blitt tilgjengelig for protesebrukere. Selv om disse har en imponerende design og en lang rekke funksjoner gjenstår det ennå mye arbeid før man kan tilby et intuitivt styringssystem for protesebrukeren. Ved institutt for teknisk kybernetikk på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har førsteamanuensis Øyvind Stavdahl og undertegnede derfor arbeidet med styringssystemer for multifunksjonelle proteser.

  Første del av arbeidet var «artifaktkansellering»: Å måle og kansellere eksterne støykilder for å øke systemets pålitelighet. Dette innebærer måling av eksterne krefter på elektrodene (f.eks. dersom man bærer noe tungt) og å måle underarmens retning (slik at protesen skal kunne fungere i alle posisjoner). Det er vist at metodene fungerer på funksjonsfriske, og i ettertid har andre forskergrupper demonstrert at samme metode fungerer på protesebrukere.

  Siste del av arbeidet inkluderer en oversiktsartikkel om proporsjonal myoelektrisk styring og terminologien i protesestyring. Det inneholder også en pilotstudie av simultan proporsjonalstyring av to motoriske funksjoner (håndleddsrotasjon og åpning/lukking av hånd). Styringsmetoden er blitt utprøvd og sammenliknet med mer tradisjonelle metoder i praktiske tester – så langt med lovende resultater.

  Arbeidet i denne doktorgraden har bidratt mot det langsiktige målet om å kunne tilby et intuitivt og robust styringssystem til protesebrukere.

  Disputas

  Anders Lyngvi Fougner disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.4. 2013. Tittelen på avhandlingen er Robust, coordinated and proportional myoelectric control of upper-limb prostheses.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media