M. Magelssen & E. Meland svarer:

Morten Magelssen, Eivind Meland Om forfatterne
Artikkel

Det er alltid en fare i medisinen for å falle i én av to grøfter: 1. Arrogant og bedrevitende avvisning av pasienter. 2. Overdreven empati som skalkeskjul for selvforherligende og liberal likegyldighet.

Vi vil anbefale en sårbar, ydmyk og reflekterende innstilling for alle leger, slik at vi så langt det er råd, kan klare å unngå begge disse ytterlighetene. Takk til Elisabeth Swensen fordi hun advarer oss mot den ene av disse grøftene. Vi er opptatt av å unngå begge!

Anbefalte artikler