R. Holtedahl svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ifølge Erik Hjelvin var ordlyden i Pfizer Norges Lyrica-annonse misvisende. Det sto kroniske ryggsmerter og ikke kroniske korsryggsmerter, hvilket angivelig nå skal rettes opp. Hovedpoenget i min kommentar synes han imidlertid ikke å ha oppfattet: Freynhagen-studien, Pfizer-annonsens eneste referanse, hvor man hevder at nevrogene komponenter foreligger hos mer enn en tredel av dem med korsryggsmerter, har store metodiske svakheter, og det foreligger ikke noe grunnlag for å anbefale pregabalin ved kroniske korsryggsmerter.

  De diagnostiske kriteriene som de to «smertespesialistene» brukte i valideringsstudien for å skille mellom en nevropatisk og en nociceptiv smertekomponent, er knapt beskrevet, til tross for at disse representerte «gullstandarden» som spørreskjemaet painDETECT skulle vurderes opp mot. Ifølge artikkelen forelå en hovedsakelig nevrogen smertekomponent ved smerter utgående fra lumbale virvler, sacrum eller coccyx, mens nociceptive smerter hadde sitt utgangspunkt fra ryggsøylen og/eller støttevev (muskulatur, leddbånd, ledd eller bløtdeler). Med de uklare og tilsynelatende overlappende diagnosekriteriene er det vanskelig å forstå at det dreier seg om to patofysiologiske distinkte grupper (det fremkommer ikke at noen i nevropatigruppen hadde tegn til radikulopati).

  Bemerkelsesverdig er det også at diagnostisk uenighet kun forelå hos 2 % av de inkluderte pasientene i valideringsstudien. I henhold til kvalitetssikret og industri-uavhengig rygglitteratur er det ikke grunnlag for å stille spesifikke, patoanatomisk baserte diagnoser hos mer enn ca. 15 % av pasienter med korsryggsmerter (1). I tillegg til diagnostisk uklarhet er Freynhagen-studien preget av sirkelslutninger, analogt med fibromyalgi-konstruktet.

  Når «gullstandarden» som spørreskjemaet painDETECT skulle vurderes opp mot, er såpass dårlig beskrevet, må studiens bruk av sensitivitets- og spesifisitetsbegrepet anses som misvisende. Men da ryker også argumentet om at spørreskjemaet er et validert og pålitelig screeningverktøy for å fange opp ryggpasienter med nevrogene smertekomponenter. PainDETECT og øvrige tilsvarende spørreskjemaer kan nok være nyttige ved mistanke om smerter sekundært til lesjoner i det sentrale eller perifere nervesystemet, inkludert radikulopatier. Jeg kan imidlertid ikke se at noen av de oppgitte referansene i Hjelvins innlegg gir belegg for å hevde at uspesifikke korsryggsmerter skyldes tilsvarende mekanismer som ved «typiske» nevropatiske smerter, og heller ikke at de kan fanges opp ved hjelp av spørreskjemaer. Pfizers anbefaling av Lyrica ved vanlige korsryggsmerter savner medisinsk dokumentasjon, og må antas å være drevet frem av ambisjoner om å vinne markedsandeler ved å «oppfinne» en ny indikasjon for preparatet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media