Seg selv og andre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landro, Terje

  Godt samspill

  Å være seg selv sammen med andre. 224 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2013. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-530-3600-7

  Terje Landro er psykologspesialist og jobber som par- og familieterapeut ved Modum Bad, Senter for familie og samliv. Han har også bakgrunn som lærer med videreutdanning innen sosialantropologi, kristendomskunnskap og musikk.

  Formatet og innbindingen er av god kvalitet, og omslagsdesignen gir hint om innholdet. Språket er lett og med fin flyt, noe som gjør de få, helt enkle figurene overflødige. I innledningen beskriver Terje Landro overfladisk sine teoretiske og terapeutiske tilnærminger innen systemisk tenkning, utviklings- og tilknytningsteori, eksistensiell psykologi, hjerneforskning, objektrelasjonsteori, selvpsykologi og affektbevissthetsteori. Litteraturlisten er kort.

  De ti kapitlene heter: Å være seg selv i samspill med andre, Likeverdighet, Selvbilde og eget verd, Barndommens såre punkter, Fanget i eget og andres garn, Nærhet og avstand, Hva er problemet – egentlig?, Vi er mer enn vi viser, Oppdagelsesreise i indre landskap og Relasjon er kommunikasjon.

  Kapitlene og temaene bygges på undervisning han har hatt for pasienter ved sitt arbeidssted, men boken har ikke form som en lærebok. For fagfolk innen psykisk helse er dette en lettlest bok, men boken er nok ment for folk flest som opplever å ha vanskeligheter med seg selv i forhold til andre.

  Terje Landro har skrevet en bok basert på egne erfaringer som terapeut, der han møter pasienter med de samme relasjonelle vanskelighetene. Hans eksempler fra pasientkontakt er hverdagslige og gjenkjennelige for alle, noe som gjør at man som leser kjenner seg igjen i situasjonene. Slik åpner boken for refleksjon og ettertanke rundt eget liv og møter med andre.

  Dette er en enkel og nær bok om viktigheten av å kjenne seg selv slik at relasjonen til andre blir til glede og utfoldelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media