Bakvakten kan like godt sove hjemme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I intensivavdelinger der bakvakten oppholder seg på sykehuset om natten, er det ikke høyere pasientoverlevelse enn i avdelinger der bakvakten sover hjemme.

  I en medisinsk intensivavdeling ved et sykehus i USA ble bakvaktordningen om natten randomisert – den ene uken var bakvakten til stede på sykehuset, den neste sov han hjemme. I ukene uten bakvakt til stede var leger i spesialisering på huset alene om natten. Bakvakten var tilgjengelig på telefon (1).

  Å ha bakvakten til stede om natten ga ingen endring i lengde på sykehusoppholdet, pasientoverlevelse eller noen av de andre målte endepunktene for de nesten 1 600 pasientene som var innlagt i avdelingen i studieperioden. Forskerne tror årsaken er at det er lite rom for forbedring dersom man har god bemanning på dagtid. Tilstedevaktene mente likevel at kvaliteten på behandlingen ble bedre hvis bakvakten var til stede om natten.

  – Resultatene fra denne studien stemmer godt med våre erfaringer, sier avdelingssjef Pål Klepstad ved intensivavdelingen på St. Olavs hospital. – Etter en tid behersker leger i spesialisering akutte tiltak for å sikre sirkulasjon og luftveier og mottak av nye pasienter. Det finnes dessuten gode retningslinjer for initial behandling av intensivpasienter. Å bestemme den videre strategi for behandling og å vurdere pasienter hvis tilstand er uavklart, krever derimot spesialistkompetanse i intensivmedisin, sier han.

  – Bakvakten skal selvsagt være til støtte for leger i spesialistutdanning, også som bakvakt hjemme. Dette kan løses med god tilgjengelighet på telefon og en kultur for at bakvakten kan tilkalles. Med tilstedevakt for bakvakt om natten reduseres dagarbeidstiden, noe som innebærer at intensivspesialister vil være til stede i kun rundt halvparten av normal arbeidstid. Alt i alt mener jeg det er fornuftig å samle kompetansen på dagtid og kveldstid, sier Klepstad. – Jobber man godt om dagen, kan man sove godt om natten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media