Tårenes mysterier

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vingerhoets, Ad

  Why only humans weep

  Unravelling the mysteries of tears. 291 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-857024-0

  Forfatteren pløyer både dypt og bredt i søken etter å belyse alle aspekter rundt gråt og gråterelatert atferd. Tittelen – Why only humans weep – sikter til det evolusjonsbiologiske mysteriet at det kun er hos mennesket man finner gråt i betydningen emosjonelle tårer. Som utgangspunkt vises til Charles Darwins omtale av gråt som en «meningsløs sekresjon av tårer», og boken kan ses som et forsøk på å forklare dette mysteriet Darwin ikke fant svar på.

  Temaet har en bred tilnærming via evolusjonsbiologi, nevrofysiologi og atferdspsykologi. Videre diskuteres fenomenet gråt i historisk, religiøs, kulturell og antropologisk sammenheng. Forfatteren er psykolog og viser delvis til egen forskning, blant annet en studie av forekomst av gråt hos voksne og hvilke situasjoner som utløser gråt i ulike sosiale settinger.

  Boken består av 13 kapitler. Innledningsvis beskriver forfatteren ulike teorier for hvilken funksjon emosjonelle tårer har hos mennesker. Gråt beskrives som en måte for individet å mestre følelser som er vanskelig å kommunisere verbalt. Gråt og gråterelatert atferd eksponerer individets sårbarhet og er et tydelig signal til omverdenen som typisk induserer empati og støtte, men reaksjonen på gråt kan variere avhengig av i hvilken situasjon man befinner seg i.

  Kun 17 av de 291 sidene er viet til kapitlet om biologiske aspekter ved gråt og tåresekresjon. I dette kapitlet beskriver forfatteren relativt kortfattet hvilke strukturer i hjernen som er involvert i oppfattelsen av følelser og stressreaksjoner. Prinsippene rundt basal tåreproduksjon, reflekstårer og irritanter er greit forklart med en tilhørende skisse av tårekjertel og tåreveier. Selv om teksten på noen områder kan virke populærvitenskapelig, er innholdet grundig og med fyldig referanseliste. Illustrasjoner, bilder og skjematiske tegninger er fine. Et absolutt pluss er et rikt antall faktabokser med bakgrunnsstoff og kuriøse forklaringer, for eksempel Opprinnelsen til begrepet krokodilletårer, Løktårer, Hvordan håndtere babygråt, Førvitenskapelige teorier om tårenes opprinnelse og Empati og relaterte konsepter.

  Forfatteren synes å ha lykkes med sitt ambisiøse prosjekt om å beskrive mysteriet gråt og tårer bredest mulig. Det er kanskje også den største svakheten, da temaet i seg selv er snevert, og boken kan kanskje virke noe monoton og nitidig. Likevel kan den appellere til mange faggrupper, og forfatteren angir selv psykologer, biologer, antropologer og psykiatere som målgruppe. Alle med noe interesse for gråt vil kunne finne mye å glede og undre seg over. Takket være den oversiktlige oppbyggingen kan leseren lett finne frem til de temaene som er av interesse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media