Cryptosporidium ved alvorlig diaré

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1441

  I Tidsskriftet nr. 14/2013 på s. 1441 første avsnitt linje 12 skal det stå «enterotoksigen E. coli» istedenfor «enteropatogen E. coli».

  Vi beklager feilen, den er rettet på nettet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media