Cryptosporidium ved alvorlig diaré

Merete Kile Holtermann Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1441

I Tidsskriftet nr. 14/2013 på s. 1441 første avsnitt linje 12 skal det stå «enterotoksigen E. coli» istedenfor «enteropatogen E. coli».

Vi beklager feilen, den er rettet på nettet

Anbefalte artikler