Første leger godkjent innen sykehjemsmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sentralstyret har nå godkjent de to første legene i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

  Landsstyret vedtok i juni 2011 å opprette kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin. En arbeidsgruppe ble nedsatt for å utrede kompetanseområdet og regler for godkjenning ble vedtatt av sentralstyret 13.6. 2012. I april 2013 ble de to første legene godkjent.

  Et kompetanseområde er karakterisert ved at leger med en særlig interesse og kompetanse arbeider innenfor et område som griper inn i tre eller flere spesialiteter.

  Bakgrunnen for forslaget om å etablere kompetanseområder er å sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter og som ikke er dekket av én spesialitet. En formalisering av kompetanseområder som ikke er spesialiteter, og heller ikke bør bli det, vil være en ordning i tillegg til de eksisterende medisinske spesialiteter. Kompetanseområder vil være mer fleksible enn spesialitetsstrukturen og kunne tilpasse raske endringer i den medisinske fagutøvelsen.

  I Legeforeningens utredning om spesialistutdanningen av leger fra 2009 inngår et forslag om opprettelse av kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene. Blant områdene som ble nevnt som aktuelle var alders- og sykehjemsmedisin og palliativ medisin.

  Les mer: https://legeforeningen.no/Nyheter/2013/De-to-forste-legene-er-na-godkjent-i-kompetanseomradet-alders--og-sykehjemsmedisin

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media