LES MER ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Helsetjenesten er ikke som andre tjenester. Ikke fordi den er så spesiell, men fordi helsemarkedet fungerer dårlig

  Medisinen er ikke politisk nøytral

  Høydosebehandling med stamcellestøtte

  Høydosebehandling med stamcellestøtte

  Ved å tilbakeføre pasientens egne stamceller kan beinmargsfunksjonen gjenopprettes etter bruk av høye cytostatikadoser. Bruken av høydosebehandling med stamcellestøtte ved lymfom har økt mye siden 1987. Over halvparten av pasientene er i live ti år etter behandlingen. Fra å være en utprøvende terapiform er prosedyren blitt standardbehandling ved flere lymfomtyper.

  Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved lymfom i Norge 1987 – 2008

  Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved lymfom – fra utprøvende til standard behandling

  PSA-testen brukes for mye

  PSA-testen brukes for mye

  Prostatakreft er en hyppig årsak til kreftdød, men ikke i noen studier har man kunnet vise noen reduksjon i dødelighet av å teste friske menn for prostataspesifikt antigen – såkalt PSA-test. En kraftig økning i bruken av PSA-tester i Norge har ikke påvirket dødelighet ved prostatakreft. Større tilbakeholdenhet med PSA-testing og behandling av prostatakreft tilrådes.

  Overforbruk av PSA-test hos friske menn

  PSA-måling og prostatakreft – overdiagnostisering og overbehandling?

  Kronisk hepatitt B

  Kronisk hepatitt B

  Infeksjon med hepatitt B-virus kan føre til kronisk hepatitt, cirrhose og leverkreft. Kroniske bærere bør identifiseres og vurderes av spesialisthelsetjenesten. Virologiske tester kan anslå både status, sykdomsforløp og behandlingsrespons. Ved immunsuppressiv behandling kan virus reaktiveres.

  Diagnostikk av kronisk hepatitt B-infeksjon

  Hjertescreening av idrettsutøvere?

  Hjertescreening av idrettsutøvere?

  Plutselig hjertedød rammer noen få unge idrettsutøvere hvert år, og slike dødsfall får stor oppmerksomhet i massemediene. Hjertescreening med bruk av anamnese, klinisk undersøkelse og EKG kan påvise økt risiko, men nytten av obligatorisk EKG-undersøkelse for idrettsutøvere er ikke dokumentert.

  Hjertescreening av unge idrettsutøvere

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media