Østrogen – en hjertesak?

Johan Halse Om forfatteren

Dahm har i Tidsskriftet nr. 11/2013 en kronikk vedrørende østrogen og hjertesykdom som illustrasjon på hvor feil forskningen kan ta (1). Selv har jeg deltatt i debatten om østrogenets fordeler og ulemper i mer enn 20 år og er nå i ferd med å endre mening om østrogenbruk for tredje gang.

I 1990 ble det arrangert en konsensuskonferanse til østrogenets pris hvor jeg også ga mitt positive bidrag (2). I 2003 hadde jeg data fra WHI- og HERS-studiene på bordet da vi anmodet Statens legemiddelverk (SLV) om å endre sine retningslinjer for postmenopausal hormonbehandling (3), og i 2006 var jeg med på det svenske Läkemedelverkets osteoporosesymposium hvor vi nærmest strøk hormonell substitusjonsbehandling (HRT) fra listen over potensielle osteoporosemedikamenter på grunn av de kardiovaskulære dataene fra WHI-studien.

Rossouw og medarbeideres reanalyse av WHI-data fra 2007 (4), som viste at kvinner som startet østrogenbehandling før 60-årsalderen, ikke hadde økt risiko for hjertesykdom, var en tankevekker. Senere har flere analyser bekreftet at østrogenbehandling og østrogen- og gestagenbehandling kan benyttes av kvinner fra menopause i flere år fremover med akseptabel risikoprofil (5 – 7). Men det er danskenes DOPS -studie som har gjort mest inntrykk (8).) Med en observasjonstid som er mye lengre enn i WHI- studien, viser den at den sammensatte risikoen for død, myokardinfarkt og hjertesvikt halveres under østrogenbehandling og østrogen- og gestagenbehandling uten økning i kreftforekomsten, verken etter 10 eller 16 års observasjon. Og hva var den andre hovedforskjellen mellom DOPS- og WHI-studien? Gjennomsnittsalderen ved inklusjon i WHI-studien var 63 år – i DOPS-studien var den 50 år.

Jeg har skiftet mening igjen og anbefaler nå hormonell substitusjonsbehandling for stadig flere av mine yngre postmenopausale pasienter. Også fordi hormonell substitusjonsbehandling er så langt mer enn et spørsmål om kardiovaskulær risiko for disse kvinnene. Paradigmeskifte? Ja vel – tre ganger! Men slik er vel forskningen – eller «RE-search» som det heter på engelsk.

Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 18.6.2013. http://tidsskriftet.no/article/3021157/

1

Dahm AEA. Østrogentilskudd og forskningsparadigmer. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1210 – 2. [PubMed]

2

Backe B. (red). Konsensuskonferansen om bruk av østrogen i og etter overgangsalderen. NIS SINTEF-gruppen rapport 5/90. Trondheim: NIS, 1990.

3

Syversen U, Halse JI. Hormonbehandling mot postmenopausal osteoporose–gjeldende anbefalinger bør revideres. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2329 – 30. [PubMed]

4

Rossouw JE, Prentice RL, Manson JE et al. Postmenopausal hormone therapy and risk of cardiovascular disease by age and years since menopause. JAMA 2007; 297: 1465 – 77. [PubMed] [CrossRef]

5

Santen RJ, Allred DC, Ardoin SP et al. Postmenopausal hormone therapy: an Endocrine Society scientific statement. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95 (suppl 1): s1 – 66. [PubMed] [CrossRef]

6

Goodman NF, Coin RH, Ginzburg SB et al. AACE Medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of menopause. Endocr Pract 2011; 17 (suppl 6): 1 – 25. [CrossRef]

7

Gass ML, Heights M, Manson JE et al. The 2012 hormone therapy position statement of: The North American Menopause Society. Menopause 2012; 19: 257 – 71. [PubMed]

8

Schierbeck LL, Rejnmark L, Tofteng CL et al. Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular events in recently postmenopausal women: randomised trial. BMJ 2012; 345: e6409. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler