Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Linnea Berg Karlsen
Inger Marie Waal Nilsbakken
Raymond Jakobsen
Jose Hernán Alfonso
Tor Erik Danielsen
Jan-Øivind Holm
Tor Olav Brøvig Aasen
Johny Kongerud
Tor Olav Brøvig Aasen
Johny Kongerud
Lars Slørdal
Linn Getz
Steinar Madsen
Morten Finckenhagen
Sigurd Hortemo
Bjørn Gjelsvik
Hege Gjessing
Aksel Tveråmo
Ine Baug Johnsen
Eivind Meland

Rettelse

Guttorm Raknes
Tone Morken
Steinar Hunskår

Kommentar og debatt

Dag Kristen Solberg
Helge Refsum
Øyvind Bruserud

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Originalartikkel

Kristine Tøgersen
Espen Bjerke
Kari Gjelstad
Torleif Ruud

Oversiktsartikkel

Reidun Norvoll
Torleif Ruud
Torfinn Hynnekleiv

Medisinen i bilder

Agnete Malm Gulati
Asbjørn Ødegård

Kronikk

Helse og jus

Språkspalten

Otto Inge Molvær
Otto Inge Molvær

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Vegard Bruun Wyller
Cecilie Tveteraas Hauge
Anne Beate Helseth Udal
Hans H. Elverland
Ulrich Spreng
Hans Schmidt Rasmussen
Ragnar Kvie Sande

Legelivet

Steinar Solberg
Eline Feiring
Helene Caroline Dale Østerholt

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Sara Underland Mjelva
Even Holt
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent