MINNEORD

Artikkel

Svein Lunde

Vår gode venn og kollega Svein Lunde, født 20.3. 1948, er død etter åtte måneders sykdom. Sykdommen rammet ham uventet primo januar 2014. Glioblastom var den brutale diagnosen han fikk.

Vi hadde i mange år den store glede å ha Svein i vår kollegagruppe og vennekrets. Han var den mest entusiastiske, glade og rause kollega man kunne ønske seg. Han var faglig sterk og en drivende kraft i utvikling av ultralyd i allmennmedisin. For pasientene var han en stabil, omsorgsfull doktor, alltid til stede, i samme praksis i mer enn 35 år. Slik representerte han de kvalitetene vi setter høyt i norsk allmennmedisin.

Han hentet krefter og inspirasjon fra et utstrakt friluftsliv og et rikt familieliv. Svein var en ivrig bruker av fjellet både sommer og vinter, sammen med familie og gode venner.

Svein hadde store sosiale ferdigheter i form av innlevelse og empati. Hans naturlige, gode og smittende humør preget alltid møtet med pasientene, vennene og kollegene. I vår etterutdanningsgruppe var Svein navet som holdt oss i gang i over 25 år. Han var det samme i det vestlandske ultralydmiljøet for allmennleger.

Vi savner Svein og vil holde minnet om ham levende. Våre tanker går til Anna, hans tre barn og sju barnebarn.

Anbefalte artikler