Rusmidler i Afghanistan

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Forekomsten av rusmiddelbruk i Afghanistan er høy, og opioider og canna-binoider er mest utbredt. Dette viser en ny studie.

Afghanske menn samler opiumsplanter ved Nangarhar-provinsen. Foto: Noorullah Shirzada/Afp/NTB scanpix

Forskerne kartla bruk av alkohol og andre rusmidler, inkludert medikamenter på resept, i urbane deler av Afghanistan i perioden 2010 – 12. Studien er basert på intervjuer med 2 187 kvinnelige familiemedlemmer og laboratorietester av hår, spytt og urinprøver fra 5 236 husstandsmedlemmer.

Minst én person testet positivt for minst ett rusmiddel i 11,4 % (95 % KI 10,0 – 12,7 %) av husstandene. Opioider var det vanligste funnet i laboratorietestene.

Blant menn testet 10,7 % positivt for minst ett rusmiddel, mot 4,3 % av kvinnene og 2,2 % av barna. Av menn som testet positivt, var det utslag for cannabinoider i 36 % av tilfellene og opioider i 34 %, mens opioider var det klart vanligste blant kvinner og barn som testet positivt. Sammenliknet med kvinner og barn hadde menn fem ganger høyere forekomst av positivt testresultat for mer enn ett rusmiddel.

Det var god overensstemmelse mellom resultatene fra laboratorietestene og intervjuene. Estimert nasjonal forekomst av rusmiddelbruk var 5,1 % (95 %KI 4,4 – 5,8 %).

– Dette er en unik undersøkelse – både metodisk og substansielt. Det er første gang at en større epidemiologisk undersøkelse av rusbruk gjøres i Afghanistan, sier professor Edle Ravndal ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

– Den er metodisk unik grunnet meget høy responsrate (82 %) og fordi det ved siden av personlige intervju ble benyttet systematiske analyser av hår, spytt og urin. Kjønnsforskjeller i rusbruken likner på mange måter kjønnsforskjeller i rusbruk i vestlige populasjoner. Mennene hadde langt hyppigere bruk av ulike rusmidler sammenliknet med kvinnene, mens bruk av smertestillende og beroligende medikamenter forekom tre ganger så hyppig blant kvinnene. Sigaretter var det mest vanlige rusmidlet (29 %), mens bruk av alkohol nesten ikke forekom, sier Ravndal.

Anbefalte artikler