Viktig om psykiatrisk diagnostikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Perring, Christian

  Wells, Lloyd A.

  Diagnostic dilemmas in child and adolescent psychiatry

  Philosophical perspectives. 288 s. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-964575-6

  Denne boken inngår i en serie – International perspectives in philosophy & psychiatry – forfattet av ledende psykiatere og filosofer innen feltet. De tar for seg vitenskapsteoretiske og etiske emner som er sentrale for diagnostikk og behandling av barn og ungdom med psykiske problemer. Formålet er å fremme en mer nyansert diskusjon omkring dette komplekse og kontroversielle temaet. Retorikk og særstandpunkter er befriende fraværende. Man har forsøkt å unngå faguttrykk, slik at boken er lettlest på tross av et vanskelig tema.

  Det er åtte generelle kapitler og seks kapitler om spesifikke diagnoser. Seksjonene starter med et introduksjonskapittel hvor man meget behjelpelig presenterer og diskuterer seksjonens øvrige kapitler. I essayene analyserer og diskuterer man, og tilbyr nyanserte, alternative perspektiver på en rekke temaer, f.eks. hva som kan defineres som psykisk sykdom, komorbiditet og overdiagnostikk, og etiske problemer ved bildediagnostikk hos barn.

  Enkelte kapitler utmerker seg: I kapitlet Conceptual and diagnostic issues diskuterer Fayez El-Gabalawi begrepet psykisk lidelse hos barn relatert til historie, kategorisering av dimensjoner, reliabilitetsproblemer og overdiagnostikk/komorbiditet ved dagens diagnosesystem. I tillegg diskuteres etiske overveielser ved farmakologisk behandling av barn, utvikling og epigenetikk. Jorid Moens kapittel Child and adolescent psychiatry between neuroscience and the familly perspective er en imponerende og oppdatert oversikt over et stort, komplekst felt som omfatter «metapsykiatriske» temaer, kausal kompleksitet ved psykiske lidelser og verdisyn som påvirker vår vurdering av diagnoser. Disse kapitlene burde være pensum for alle som jobber med barne- og ungdomspsykiatri.

  Gjennomgående bruk av kliniske eksempler, og et pragmatisk helhetssyn med søkelys på barnets beste, gjør boken svært klinisk relevant. Selv om en del etiske dilemmaer er spesifikke for barn, er boken av stor interesse også for voksenpsykiatrien. Temaer som symptomoverlapping versus komorbiditet og overdiagnostikk, stigma versus behandlingsbehov, utviklingsforstyrrelse versus sykdom og psykisk lidelse versus normalreaksjoner, er like relevante for voksenpsykiatrien og for så vidt for alle spesialiteter involvert i diagnostikk og behandling av kroniske eller dimensjonelle tilstander.

  Dette er en bok til å bli klokere av.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media