25 år med PMU!

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Da startskuddet gikk for Primærmedisinsk uke i oktober 2014, ble det skrevet et aldri så lite kapittel i norsk allmennmedisins historie. Det var nemlig 25 år siden kurskongressen ble arrangert for første gang.

PMU-leder Tom Sundar sammen med kongressens hovedforeleser professor Gilbert Welch ved Dartmouth’s Geisel School of Medicine i New Hampshire, USA.  Foto Ida Sundar 

– Det var den allmennmedisinske pioneren Olav Rutle og hans ektefelle, helsesekretær Tove Rutle, som tok initiativet til Primærmedisinsk uke, forteller Tom Sundar, leder i PMUs hovedkomité. Olav Rutle hadde som visjon å skape en samlende primærmedisinsk møteplass der leger og medarbeidere kunne «shoppe» kurs og dermed få et faglig og sosialt avbrekk fra en ellers så travel arbeidshverdag.

– Jeg tror vi har klart å videreføre og utvikle ideen til Olav Rutle. Noe slikt tilbud fantes ikke for allmennleger da PMU ble arrangert for første gang i 1989, påpeker Torfinn Kleive, en annen av PMUs nestorer i et intervju i fagbladet Utposten høsten 2014. At kongressen samler både leger og medarbeidere, er også en suksessfaktor, ifølge Kleive. Sammen med legeektefellen Mariann Mathiesen har han – gjennom sitt mangeårige engasjement i hovedkomiteen – satt preg på kongressens profil og bidratt til å fremme musikk og kultur som et varemerke for PMU.

Kunsten å velge

Selv om PMU ble arrangert i oktober måned, hadde hovedkomiteen valgt april som tematisk inspirasjon for PMU 2014: – Kulturprogrammet var ment å gi glede, innsikt og ettertanke – og den kunstneriske inspirasjonen ble hentet fra Bjørnstjerne Bjørnsons populære dikt Valg, som første gang ble trykket i en dansk kalender i 1869.

– Det fortelles at da Bjørnson ble bedt om å skrive et vers til kalenderen, var alle måneder allerede valgt av andre diktere – med unntak av ett: April stod tilbake, og det passet ham så godt at han moret seg med å innlede: Jeg velger meg april. Han skrev med innlevelse og kraft og gjorde det optimale ut av valget han fikk, forteller Tom Sundar.

– Årets PMU-motto Kunsten å velge er utledet av så vel Bjørnsons diktstrofer som våre egne refleksjoner om primærmedisinens oppdrag: å hjelpe våre pasienter med å treffe kloke beslutninger om helse og behandling, samtidig som vi må ta stilling til – og prioritere – bruken av ressurser og virkemidler, sier Sundar.

Denne tematikken ble også berørt både i professor Steinar Hunskårs åpningsforedrag og i hovedforedraget 23. oktober av den amerikanske medisinprofessoren Gilbert Welch.

Ønsker flere medarbeidere

PMU 2014 samlet denne gang 1 200 kursdeltakere hvorav i underkant av 30 prosent var medarbeidere på legekontor.

– Målet er å øke andelen medarbeidere, sier Sundar og legger til at det tidligere år har vært en jevnere fordeling mellom leger og medarbeidere.

– Utfordringen er å nå ut til medarbeiderne med informasjon om PMU, for å få flere med. Fortsatt er det ikke sterke nok kurstradisjoner hos denne gruppen, og her må også fastlegene i større grad motivere sine medarbeidere, sier han.

Sundar forteller at andelen leger har holdt seg stabil i mange år.

– Vi er veldig fornøyd med deltakelsen – en av Norges desidert største fagmønstringer, sier han.

Hovedkomiteen for PMU 2014 har bestått av 14 personer – hvorav tre representerer medarbeidere.

– En flott og sammensveiset gjeng, sier Sundar som har ledet komiteen siden 2010. Komiteen som er basert i Osloregionen, oppnevnes av Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM). Komiteen gis vide fullmakter til å arrangere kongressene og utforme kurs- og kulturelt program under løpende dialog med de tre eierforeningene.

En egen kulturkomité med Torfinn Kleive og Mariann Mathiesen som «primus motor» har hatt ansvaret for det kulturelle programmet mer eller mindre siden 1998, men hele komiteen kommer med innspill underveis.

Gode evalueringer

I 2014 ble det for første gang tatt i bruk en nettbasert evaluering av PMU. Alle deltakerne var invitert til å gi sine innspill og ca. 400 (omlag en tredjedel) responderte. Sundar forteller at de fikk svært gode tilbakemeldinger på det faglige programmet.

– Det viser at vi har et variert kursprogram og tilbyr kurs med høy kvalitet, sier han

Han forteller også at komiteen har et konstruktivt samarbeid med Akershus universitetssykehus (Ahus) om å arrangere to akuttmedisinkurs under uka.

– Ahus har for tredje gang på rad gjort en formidabel innsats og får veldig gode tilbakemeldinger, sier Sundar.

Primærmedisinsk uke (PMU) er en av landets viktigste møteplasser for leger og medarbeidere som arbeider i primærhelsetjenesten. Høyt faglig nivå i kombinasjon med et solid kulturelt program har kjennetegnet kongressen helt siden starten i 1989.

Anbefalte artikler