Re: Påvisning av spinalvæskelekkasje med farget klorheksidin

Håvard Landsdalen Om forfatteren
Artikkel

Dette var en veldig flott og konsis artikkel (1), og det er flere som har lurt på det samme. Den refererte artikkelen i publikasjonen var også meget interessant lesning. I denne sammenhengen fortjener dr. Knudsens artikkel fra 2006 i Acta Anaesthesiologica en liten omtale (2). Her presenteres eksempler på mulig bruk av teknikken, slik som der hvor anestesilegen mistenker aksidentell perforasjon av dura ved innleggelse av epiduralkateter, og resultatene fra Knudsens forsøk på å finne årsakssammenhengen. Han kom også frem til at årsaken hadde sammenheng med at fenol er en svak syre som vil gjennomgå fargeforandring når pH øker. I artikkelen finner man et par fine bilder fra Knudsens forsøk samt en tabell over pH i noen relevante væsker som kan forveksles med spinalvæske i en klinisk hverdag.

Anbefalte artikler