Kirurgi, laser eller sklerosering ved varicer?

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Laserbehandling av varicer gir like gode resultater og færre komplikasjoner enn åpen kirurgi og sklerosering.

Illustrasjonsfoto: Science photo library/NTB scanpix

Varicer på underekstremitetene er svært vanlig og krever vanligvis ikke behandling, men ved ødemtendens, tyngdefornemmelse eller staseeksem kan det være aktuelt med behandling. I en nylig publisert studie ble effekten av åpen kirurgi, dvs. høy ligatur og stripping, sammenliknet med laserablasjon og sklerosering (1).

Nesten 800 pasienter med primære varicer ble randomisert til kirurgi, laserbehandling eller sklerosering. Forekomsten av prosedyrerelaterte komplikasjoner var 7 % etter kirurgi, 1 % etter laserbehandling og 6 % etter sklerosering. Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i kliniske resultater og generell livskvalitet etter seks måneder.

– Denne studien støtter dagens praksis der endovenøse, termale teknikker, slik som radiofrekvensbehandling, damp eller laser, er førstevalg, sier Erik Mulder Pettersen, karkirurg ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. – 31 % av pasientene i studien som gjennomgikk laserbehandling hadde behov for etterbehandling av restvaricer ved første kontroll. Dersom man under operasjon av hovedstammen samtidig utfører flebektomi eller sklerosering, vil antallet pasienter som trenger behandling av restvaricer sannsynligvis reduseres og behovet for kontroll bli mindre, sier han.

– I denne studien ble rundt 2 500 pasienter som tilfredsstilte inklusjonskriteriene likevel ikke tatt med, de fleste fordi pasienten foretrakk en spesifikk behandlingsform. Dette viser at pasienter med varicer ofte har sterke preferanser når det gjelder valg av behandling. Til randomiserte studier om åpen kirurgi og endovenøse teknikker vil man derfor ha vansker med å rekruttere pasienter, sier Mulder Pettersen.

Anbefalte artikler