Strålebehandling av skjelettmetastaser

Tonje Anette Sande Om forfatteren
Artikkel

Strålebehandling med engangsfraksjon anbefales til skjelettmetastaser. I Norge ble kun 31 % av stråleserier til skjelettmetastaser gitt som engangsfraksjoner i 1997 – 2007.

Tonje Anette Sande. Foto: privat

Strålebehandling med engangsfraksjon er den anbefalte behandlingen av ukompliserte skjelettmetastaser. Man har visst lite om komplikasjoner etter engangsfraksjon på lang sikt og om praksis for bruk av engangsfraksjon i Norge. Respons etter strålebehandling av skjelettmetastaser rapporteres ofte som endring i smerte. Et objektivt mål på smerterespons er ikke tilgjengelig.

I mitt doktorgradsarbeid sammenliknet vi forekomsten av komplikasjoner etter behandling med engangsfraksjon og fraksjonert behandling. Oppfølgingstid var ut pasientenes levetid. Vi fant at engangsfraksjon medfører flere rebestrålinger, mens andelene patologiske frakturer og medullakompresjoner var like. Ved hjelp av datamateriale fra Kreftregisteret evaluerte jeg bruk av engangsfraksjoner i Norge i perioden 1997 – 2007. Engangsfraksjon var gitt ved 31 % av stråleseriene til skjelettmetastaser.

Vi evaluerte også hvorvidt fysisk aktivitet og gange kan være objektive mål ved evaluering av respons etter strålebehandling. Skjelettmetastaser affiserer i stor grad det vektbærende skjelettet, og dermed fysisk aktivitet og gange, som likevel viste seg ikke å være gode mål på respons.

Funnene styrker anbefalingen om å behandle skjelettmetastaser med engangsfraksjon. Videre konstaterte vi liten bruk av engangsfraksjon i Norge i 1997 – 2007 og at det er behov for å implementere behandling med engangsfraksjon i større grad.

Disputas

Tonje Anette Sande disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28. mai 2014. Tittelen på avhandlingen er Radiotherapy in patients with bone metastases; treatment schedules and evaluations.

Anbefalte artikler