Reisetid og avstand til norske legevakter

Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2145 – 50

I Tidsskriftet nr. 22/2014 skal siste setning under Resultater i sammendraget på s. 2145 være: For kommuner med fast legevaktlokale (n = 316) var median gjennomsnittlig reisetid 16 minutter og median gjennomsnittlig reiseavstand 13 kilometer.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler