Reisetid og avstand til norske legevakter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2145 – 50

  I Tidsskriftet nr. 22/2014 skal siste setning under Resultater i sammendraget på s. 2145 være: For kommuner med fast legevaktlokale (n = 316) var median gjennomsnittlig reisetid 16 minutter og median gjennomsnittlig reiseavstand 13 kilometer.

  Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media