Atrieflimmer og stumme hjerneinfarkter

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Atrieflimmer mer enn fordobler risikoen for stumme hjerneinfarkter.

Illustrasjonsfoto: Science photo/NTB scanpix

I ulike studier er det betydelig variasjon i forekomsten av stumme hjerneinfarkter hos pasienter med atrieflimmer. I en nylig publisert metaanalyse basert på 11 studier med til sammen rundt 5 300 pasienter var atrieflimmer assosiert med en betydelig risiko for stumme hjerneinfarkter (oddsratio 2,62; 95 % KI 1,81 – 3,80) når studier med computertomografi (CT) og magnetisk resonanstomografi (MR) ble slått sammen (1). I studier basert på MR- eller CT-funn var forekomsten av stumme hjerneinfarkter henholdsvis 40 % og 22 %.

– Det er velkjent at atrieflimmer gir en 4 – 5-dobling av risikoen for hjerneinfarkter, men sammenhengen med stumme hjerneinfarkter har tidligere ikke vært gjennomgått så grundig som i denne studien, sier overlege Anne Hege Aamodt ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Risikoen for stumme hjerneinfarkter var uavhengig av om atrieflimmer var paroksystisk eller persistent.

– Prevalensen av stumme hjerneinfarkter var som ventet sterkest basert på MR, som er mer sensitiv enn CT når det gjelder å avdekke hjerneinfarkt. Det var varierende kvalitet på studiene i metaanalysen, men resultatene holdt seg da kun studier med høy kvalitetsskår ble inkludert. Svakheter ved metaanalysen er at den i vesentlig grad er basert på tverrsnittsstudier og ikke på longitudinelle studier. Den gir ikke svar på om forekomsten av stumme hjerneinfarkter reduseres ved antikoagulasjonsbehandling. Det trengs flere studier med bedre justering av potensielle konfunderende faktorer og detaljert informasjon om utbredelsen av lesjonene og bruk av antikoagulasjonsbehandling, sier Aamodt.

Anbefalte artikler