Oppmerksomhetstrening mot stress

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oppmerksomhetstrening kan redusere helseplager og gi bedre velvære hos medisin- og psykologistudenter.

  Michael de Vibe. Foto: Privat
  Michael de Vibe. Foto: Privat

  Opptil 50 % av medisinstudentene og psykologistudentene har psykiske plager og lav livskvalitet i løpet av studiet. Plagene kan forverres gjennom studiet og vedvare inn i yrkeskarrieren, og kan da føre til dårligere pasientbehandling. Jeg ønsket å undersøke effekten av en metode for stressreduksjon på slike plager.

  Jeg foretok først en litteraturgjennomgang av virkningene av oppmerksomhetstrening etter metoden «mindfulness-based stress reduction» (MBSR). Metaanalysen viser moderat og konsistent effekt på en rekke mål for psykisk helse hos et bredt spekter av målgrupper, inkludert studenter.

  Deretter undersøkte jeg effekten av et sjuukers MBSR-kursprogram for 288 medisin- og psykologistudenter i Oslo og Tromsø i en randomisert, kontrollert studie. De hadde mindre mentalt stress, økt velvære og økt mental tilstedeværelse (mindfulness) etter kursslutt sammenliknet med studenter som fortsatte studiet som vanlig. Effektstørrelsen for nedgang i mentalt stress var moderat (g = 0,65). Kvinnelige studenter hadde bedre effekt enn mennene og rapporterte også redusert studiestress. Sårbare studenter hadde best effekt av treningen og økte sin bruk av problemløsende mestringsstil, mens de sårbare studentene som ikke hadde tatt kurset, rapporterte økte stressplager og redusert velvære når eksamen nærmet seg.

  Resultatene tyder på at oppmerksomhetstrening kan redusere nivået av psykiske plager og gi høyere velvære hos studenter. Vi anbefaler ytterligere utprøvning av slike metoder i høyere utdanning.

  Disputas

  Michael de Vibe disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 9.9. 2014. Tittelen på avhandlingen er Mindfulness training for medical and psychology students.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media