Hyaluronsyrens betydning i nyfødtperioden

Helene Caroline Dale Østerholt Om forfatteren
Artikkel

Degradering av hyaluronsyre forekommer i situasjoner som asfyksi og infeksjon hos nyfødte. Resuscitering med 100% oksygen øker slik degradering i lungene hos spedgris.

Helene Caroline Dale Østerholt. Foto: Øystein Horgmo

Hyaluronsyre, også kalt hyaluronan, er en bestanddel av ekstracellulær matriks, men også en markør for vevsskade og inflammasjon som kan frigjøres til blodbanen. Mens den høymolekylære formen er antiinflammatorisk og viktig for strukturell integritet, er den lavmolekylære formen proinflammatorisk. Hyaluronsyre utøver sine effekter gjennom flere reseptorer, blant annet Toll-liknende reseptor 4 (TLR4).

I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg effekt av resuscitering på hyaluronsyredegradering i lungene hos nyfødte griser og fant økt degradering ved resuscitering med 100 % oksygen sammenliknet med bruk av romluft. Antioksidanten N-acetylcystein beskyttet mot slik degradering. Jeg studerte også reseptorer for hyaluronsyre i navlesnorsblod. Lipopolysakkarid ble brukt for å etterlikne en situasjon med nyfødtsepsis. Tilstedeværelse av hyaluronsyre medførte lavere ekspresjon av TLR4 på overflaten av monocytter. I en annen studie fant vi redusert genekspresjon av TLR4 i navlesnorsblod hos barn som senere utviklet en alvorlig infeksjon med respiratorisk syncytialt virus.

Disse funnene kan gi økt forståelse for hvordan 100 % oksygen kan skade den nyfødtes lunger. Funnene tyder også på at hyaluronsyre og hyaluronsyrereseptorer spiller en viktig rolle for immunforsvaret til den nyfødte.

Disputas

Helene Caroline Dale Østerholt disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 26.3. 2014. Tittelen på avhandlingen er Hyaluronan in the neonatal period. An experimental and clinical study in asphyxia and infection.

Anbefalte artikler