Kort og godt om et vanskelig tema

Sigrun Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Rubboli, Andrea

Eeckhout, Eric

Lip, Gregory Y.H.

Percutaneous coronary intervention in the patient on oral anticoagulation

75 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-966595-2

Målgruppen er intervensjonskardiologer, generelle kardiologer, hematologer, indremedisinere og allmennleger som har pasienter på langtidsantikoagulasjonsbehandling som trenger behandling med perkutan angioplastikk (percutaneous coronary intervention, PCI). Denne pasientgruppen er estimert å utgjøre ca. 5 – 8 % av alle pasienter som henvises til perkutan angioplastikk, og inkluderer pasienter med atrieflimmer, mekaniske hjerteklaffer og venøs tromboembolisme, som samtidig har koronarsykdom. Behandling av disse pasientene er relativt komplisert, da de trenger både platehemmer(e) og antikoagulasjon. Slik dobbel- eller trippelbehandling øker risikoen for alvorlig blødning, og risikoen for slag og ny iskemisk hendelse må veies ekstra nøye opp mot risikoen for blødning. Jeg ønsker derfor velkommen en bok hvor man forsøker å gi en oversikt over dagens ekspertanbefalinger når det gjelder behandling av denne kompliserte pasientgruppen.

Kapitlene er skrevet av et team av anerkjente internasjonale eksperter innen fagfeltet. De fem kapitlene omhandler epidemiologi, generell behandling ved perkutan angioplastikk – inkludert platehemmende behandling -, gjennomføring av oral antikoagulasjon og klinisk farmakologi om de viktigste antitrombotiske medikamentene. Det er inkludert anbefalinger for alle antikoagulantia, også nye orale antikoagulantia, og hvordan man best kombinerer disse med platehemmere.

Forfatterne gjør utstrakt bruk av tabeller og figurer med behandlingsalgoritmer, og hvert kapittel innledes med en kort oppsummering av det viktigste innholdet. Selv om boken er skrevet på engelsk, og teksten er tettskrevet og dermed noe tung å lese, gjør de mange tabellene og figurene at den er hendig som oppslagsbok i en klinisk hverdag. Den får lett plass i en frakkelomme.

Ifølge forordet er boken av særlig stor interesse for intervensjonskardiologer, men også nyttig for alle andre leger som tar hånd om denne pasientgruppen. Det kan jeg være enig i. Samtidig må man være klar over at dette er et felt i rivende utvikling. Det kommer stadig nye antitrombotiske medikamenter på markedet og stadig nye anbefalinger om varighet og sammensetning av kombinasjonsbehandlinger med platehemmere og antikoagulasjon. Sannsynligvis vil boken måtte oppdateres hyppig for å holde tritt med utviklingen.

Anbefalte artikler