L.B. Karlsen og medarbeidere svarer:

Linnea Berg Karlsen, Inger Marie Waal Nilsbakken, Raymond Jakobsen Om forfatterne
Artikkel

Takk for kommentarer fra Landsdalen og Björnsson!

Vi har i ettertid blitt gjort oppmerksomme på Dr. Knudsens publikasjon fra 2006, der han presenterer sammenhengen mellom pH i spinalvæske og fenolrødt. Vi beklager at vi ved litteratursøk ikke fant denne første beskrivelsen, som selvsagt skulle vært referert til.

Vi er fullt klare over at metoden er uspesifikk. Den må dermed brukes og ses i sammenheng med pasientens kliniske tilstand, andre diagnostiske metoder og skadeomfanget. Vi tenker at metoden har størst nytte pre- og intrahospitalt for å gi en pekepinn om videre behandling og om profylaktisk antibiotikabehandling er nødvendig før andre prøvesvar foreligger. Metoden er heller ikke tenkt å skulle erstatte de vanlige testene for spinalvæskelekkasje, men å være et raskt, billig og enkelt supplement.

Vi er helt enige i at metoden må forskes ytterligere på for å kunne bestemme dens sensitivitet og spesifisitet, og da fortrinnsvis på hodeskaepasienter.

Anbefalte artikler