Kreasjonismen er aldri morsom

Erik Tunstad Om forfatteren

Caudill, Edward

Intelligently designed

How creationists built the campaign against evolution. 200 s. Champaign, IL: University of Illinois Press, 2014. Pris USD 25

ISBN 978-0-252-07952-8

Amerikanerne er verdensledende innen vitenskap. Samtidig tror nesten halvparten av dem at «Gud skapte mennesket i stor grad slik de ser ut i dag, på et tidspunkt for mindre enn 10 000 år siden».

Kreasjonismen oppsto i USA tidlig på 1900-tallet. Bevegelsen ble lenge regnet som marginal og kuriøs, men har vokst seg sterk. I dag fremstår den i sin moderne form – «intelligent design» (ID): læren om at verden er designet av en designer. Dette i et forsøk på å gjøre seg lekker for skoleverket. Ingen religion skal favoriseres, men når vi underviser i evolusjon, hvorfor ikke også i «vitenskapen om design»?

I den grad nordmenn vet hva kreasjonisme er, er det forbundet med rettssaken i Dover, Pennsylvania i 2005. Kreasjonistene tapte, men evolusjonen har langt fra vunnet. Journalistprofessor Edward Caudill viser i boken Intelligently Designed – How creationists built the campaign against evolution hvordan det amerikanske samfunnet er under stadige angrep fra konservative, religiøse grupper. Vi nordmenn bør kanskje være mer bekymret over at kreasjonismen nå er i fremmarsj i Europa, ikke minst takket være muslimsk innvandring. Dette lærer du imidlertid ikke noe om – hvis du leser Caudills bok. Du lærer heller ikke hva vitenskap er, eller ikke er, du lærer ikke om evolusjon. Du lærer derimot mye om amerikansk politikk, hvilket antakelig er forfatterens intensjon.

Mennene bak intelligent design forsøker å fremstille det som vitenskap, men er fullt på det rene med at det ikke er det. Dette er utelukkende en politisk bevegelse. Det er det kristenkonservative USA i kamp mot modernismen. En kamp som spiller på amerikanske ideer om personlig frihet, veien mot vest, rebellen mot etablissementet, de undertrykte, de arrogante akademikerne – og Gud. Denne delen av historien håndterer Caudill med stor kompetanse. Det har vært skrevet bøker om dette tidligere, den grundigste er antakelig Forrest & Gross’ Creationism’s Trojan Horse fra 2004 – nesten uleselig i sin detaljrikdom. Caudill gir deg det samme, på betydelig færre sider, og med et adskillig bedre språk.

Leseopplevelsen var likevel ikke stor. Jeg fristes til å si «som vanlig». Jeg har et par hyllemeter kreasjonisme i biblioteket. Bare to av bøkene er verdt å lese for andre enn spesielt interesserte – i 2006 utga John Brockman antologien Intelligent Thoughts – ikke utfyllende, men lesbar på grunn av bidragsytere som Steven Pinker, Richard Dawkins, Frank Sulloway og Jerry Coyne. Den andre boken du trenger, er Robert Pennocks Tower of Babel fra 1999. Har du lest den, kan du vurdere Edward Caudills Intelligently Designed.

Kommentarer

(4)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Kjell Johannes Tveter

I Tidsskriftet nr. 1 2015 anmeldte høgskolelektor Erik Tunstad boken «Intelligently Designed» (1). Jeg har fått flere henvendelser fra kolleger som har reagert på denne anmeldelsen. Tunstad skriver nedlatende om «kreasjonisme», og det må han gjerne gjøre. Kreasjonisme betyr skapelse – det vil si man innfører en Skaper. Man bør vite at det er to slag slik kreasjonisme: Ung jord kreasjonisme, hvor man mener at jorda ikke er over 10.000 år gammel, og gammel jord kreasjonisme, som har det vanlige syn på universets og jordas alder, det vil si noen milliarder år (2).

Andreas Wahl Blomkvist

Kjell Johannes Tveter er uenig høgskolelektor Erik Tunstad sin anmeldelse av Edward Caudill sin bok «Intelligently designed» (1). Tunstad sin oppfatning og Caudill sin bok har etter min mening helt rett i sin analyse: Intelligent design (ID) er på alle måter en skjult variant av kreasjonisme. Dette er avdekket i flere artikler (2) og er akseptert viten (3, 4). Til kontrast mener Tveter at ID er en «vitenskapelig retning» til tross for at en rekke større nasjonale og internasjonale vitenskapelige organisasjoner eksplisitt har avvist ID som pseudovitenskapelig (5).

Kjell J. Tveter

Paradigmet Intelligent design (ID) gir en annen forklaring av evolusjon enn den darwinistiske, som hevder å kunne forklare evolusjon med mekanistiske forklaringer. ID gir grunner for å se på darwinismens forklaringer som biologisk lite sannsynlige, og fordi darwinismen i praksis synes å være sterkt koblet til en naturalistisk filosofiforståelse som ikke alle deler, spesielt hva gjelder livets begynnelse. Den anerkjente ateistiske filosofiprofessor Thomas Nagel (1) har skrevet en bok som allerede i tittelen angir hans tvil om Neo- Darwinismen.

Andreas Wahl Blomkvist

Kjell Johannes Tveter svarer på min kommentar der jeg påpeker de mange manglene ved «Intelligent Design» (ID)- bevegelsen, samt den underliggende politiske agendaen (1, 2). Tveter kommer med en rekke anklagelser og påstander som den ærlige leser kan gjennomskue. Jeg forsøkte ikke å gjengi synet til Tveter på evolusjon, og jeg brukte ikke Wikipedia som «forskningskilde» slik Tveter påstår. Både Wikipedia og spørreundersøkelser brukte jeg for å underbygge min påstand om at det er «akseptert viten» at ID er en pseudovitenskapelig variant av kreasjonisme.

Anbefalte artikler