Fornuft, følelser – og sykehus

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Før jul skulle striden om lokalisering av sykehus i Møre og Romsdal få sin løsning. Tanken var sannsynligvis at en formell saksbehandling ville skape ro. Slik har det som kjent ikke gått. Etter at vedtaket om at sykehuset skulle ligge i Molde ble fattet, har det haglet med beskyldninger og trusler, og frontene virker mer uforsonlige enn noen gang.

Regjeringen arbeider med en nasjonal helse- og sykehusplan, som skal legges frem for Stortinget høsten 2015. Det er lagt opp til grundig saksbehandling og til at alle berørte skal høres. La oss håpe at planen kan lykkes. Å etablere en trygg og hensiktsmessig sykehusstruktur i vårt geografisk kronglete land er avgjørende for tilliten til vårt offentlige helsevesen.

Anbefalte artikler