To æresmedlemmer i Aust-Agder

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

Bjørn Bratland og Svein Svenningsen er tildelt æresmedlemsprisen i Aust-Agder legeforening.

Svein Svenningsen (t.v.) og Bjørn Bratland. Foto Anne Ringnes

De to ble gjort stas på under det kombinerte årsmøtet og medlemsmøtet i Arendal i fjor høst.

Ortopedisk kirurg Svein Svenningsen (f. 1946) er utdannet i Oslo med doktorgrad fra 1991. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler og fått frem et godt forskningsmiljø ved sykehuset i Arendal. Svenningsen har hatt en spesiell interesse for hoftelidelser hos barn, og har vært i fremste rekke når det gjelder innføring av nye behandlingsmetoder. I flere år satt Svenningsen i styret for Norsk ortopedisk forening og i styret for Nasjonalt register for leddproteser.

Fastlege Bjørn Bratland (f. 1946) er utdannet i Oslo og startet i 1975 en av landets første legegrupper; Legegruppen Grandgården i Arendal. Han har drevet forskning i egen praksis, og vært aktiv i forskergruppen i Agder. Bratland har vært engasjert i lege-for-lege-ordningen, drevet hospiteringsordning lenge før samhandling var et ord og tatt bevisste grep for å skape et godt arbeidsmiljø.

Anbefalte artikler