Selvfølelse og aksept etter dårlige skolekarakterer

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Barn som får dårlige karakterer på skolen, får dårlig selvfølelse i mindre grad hvis de føler seg verdsatt og akseptert av omgivelsene.

For mennesker kan følelsen av å være verdsatt og akseptert, uforbeholdent og tross dårlige prestasjoner, være svært viktig. På engelsk kalles det «unconditional regard», og det oversettes her til uforbeholden aksept. Opplevelser som gir en følelse av uforbeholden aksept, kan gjøre at barn føler seg verdifulle i seg selv, uavhengig av hvordan de presterer, er en hypotese innen psykologisk teori. En nylig publisert studie har testet om slike opplevelser kan bufre barns negative selvfølelse i forbindelse med at de får dårlige karakterer på skolen (1).

Rundt 250 barn i alderen 11 – 15 år ble randomisert til å reflektere i et kvarter over opplevelser med venner hvor de følte uforbeholden aksept, eller over andre venneopplevelser. Etter tre uker fikk barna karakterer på skolen, og som forventet hadde barna med dårlige karakterer dårligere selvfølelse enn de andre. Dette endret seg imidlertid hos dem som tre uker tidligere hadde mobilisert minner om uforbeholden aksept fra venner. Refleksjon over slike opplevelser reduserte signifikant den dårlige selvfølelsen. Hos dem som fikk gjennomsnittlige eller gode karakterer så man ikke denne effekten.

– Uforbeholden ros kan være et tveegget sverd hos unge tenåringer. Flere studier har vist at overdreven ros fra foreldrene kan gi økt usikkerhet hos barnet, sier Berit Grøholt som er professor emerita i barnepsykiatri ved Universitetet i Oslo. – Desto mer forbløffende er funnene i artikkelen. Hvis resultatene holder i fremtidige studier, understreker det kraften i unges tankeverden, og det kan skape håp om enkle fremtidige intervensjoner, sier hun.

– Hvordan et slikt eksperiment virker for unge som faktisk ikke har minner om uforbeholden aksept å mobilisere, sier ikke studien noe om, men forfatterne uttrykker bekymring, sier Grøholt.

Anbefalte artikler