Regionalanestesi i lommeformat

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Chuan, Alwin

  Scott, David

  Regional anaesthesia

  A pocket guide. 153 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 28

  ISBN 978-0-19-968423-6

  Dette er en lærebok i lommeformat for anestesileger. Den er kortfattet, muligens for kortfattet for anestesileger som er ferske på feltet. Ultralydteknikk og grunnleggende visualiseringsteknikker («in-plane» versus «out-of-plane») er godt beskrevet.

  Farmakologiavsnittet er kort, men presist for et utvalg av lokalanestetika (anslagstid, varighet og dosering). Bivirkninger og komplikasjoner er godt beskrevet, og på den siste siden beskriver forfatterne en god algoritme for behandling av intoksikasjoner med lokalanestetika.

  Kapitlene med de ulike kroppsregionene (hode og øvre og nedre ekstremiteter) er bygd opp systematisk og beskriver landemerker, teknikk med bruk av ultralyd og teknikk med bruk av nervestimulator. Boken inneholder et kapittel om paravertebral- og epiduralanestesi og om blokader på torsoen (TAP-blokade (transversus abdominus plane), interkostal blokade med flere).

  De anatomiske oversiktsbildene er i noen tilfeller for upresise. Landemerkebildene er gode, men ultralydbildene er relativt mørke, og oppløsningen kunne vært bedre. Det er litt underlig at forfatterne skriver i teksten at prosedyrene skal utføres med sterile hansker og munnbind, men på bildene bruker de verken hansker eller munnbind og har til og med på seg armbåndsur. Steril teknikk skal brukes ved innleggelse av kateter for regionalanestesi.

  Kapitlene om blokader på øvre og nedre ekstremiteter er gode. De er kortfattede og presise, og indikasjoner og kontraindikasjoner er beskrevet for alle. De fleste blokadene er med, men noen mangler, f.eks. cervikal pleksusblokade. Forfatterne anbefaler å bruke 20 – 30 ml lokalanestetikum ved interskalen pleksusblokade, men nevner ikke tydelig nok at dette volumet oftest vil medføre en ipsilateral phrenicusparese. Det er positivt at supplerende blokader for perifere nerver er beskrevet («rescue block»).

  Det er litt underlig at forfatterne omtaler sentrale blokader som torakal blokade og epidural blokade for obstetrisk analgesi og ikke konsentrerer seg kun om perifere nerveblokader. TAP-blokaden er godt beskrevet, men det er ikke nevnt at påliteligheten er omdiskutert i fagmiljøet.

  Boken passer fint i legefrakken, men innbindingen er dårlig. Skriftstørrelsen er for liten og begrenser brukervennligheten, og oppløsningen av ultralydbildene er ikke bra nok. Boken omhandler de fleste relevante perifere nerveblokader og anbefales for anestesileger som vil ha en liten huskebok i lommen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media