Bedre smertebehandling ved diabetisk nevropati?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Det finnes flere legemidler som kan gi kortvarig smertelindring ved diabetisk nevropati, men det er usikkert hvilket av dem som har best effekt.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

Noen pasienter med diabetisk nevropati har plagsomme smerter, der vanlige smertestillende medisiner har liten effekt.

I en nylig publisert metaanalyse ble effekten av ulike orale og topiske analgetika ved diabetisk nevropati sammenliknet (1). Metaanalysen omfattet til sammen 27 farmakologiske intervensjoner i 65 randomiserte studier med rundt 12 600 pasienter. Ni studier viste større smertereduksjon med serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) enn med antikonvulsiva og bedre effekt med trisykliske antidepressiver enn med topisk 0,075 % capsaicin. Ved såkalt nettverksmetaanalyse viste SNRI-preparater, topisk capsaicin, trisykliske antidepressiver og antikonvulsiva bedre kortvarig smertelindring enn placebo.

– Det er viktig å finne effektive legemidler mot smerter ved diabetisk nevropati selv om reduksjon av hyperglykemi er det viktigste på lang sikt, sier professor emeritus Kristian F. Hanssen ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus. Han mener at denne metaanalysen ikke bringer noen ny kunnskap, og at den har flere svakheter. – Heterogeniteten blant studiene er stor, forskerne går ikke inn på enkeltdata, det er mange ulike behandlingsregimer og ingen direkte sammenlikninger mellom dem.

– Metaanalysen tyder på flere legemidler virker bedre enn placebo ved smertefull diabetisk nevropati, men trisykliske antidepressiver og gabapentin er sannsynligvis de man bør begynne med, mener Hanssen. – Legemidlene har ulike bivirkninger. Studier der ulike legemidler var kombinert, var ikke tatt med i metaanalysen, sier han.

Anbefalte artikler