Kjølevatn?

Otto Inge Molvær Om forfatteren
Artikkel

Kjølevatn og kjølvatn er to heilt ulike omgrep.

I artikkelen Hovedstadsprosessen er et politisk ansvar i spalten Aktuelt i foreningen i Tidsskriftet nr. 6/2014 står den klassiske samanblandinga av «kjølevannet» og «kjølvannet»: «Det er derfor avgjørende at regjering og Storting tar ansvar for de fremtidige omstillingene i kjølevannet av en ekstern granskning» (1). Det er stor skilnad på «kjølevatn» og «kjølvatn». «Kjølevatn» kjøler ned noko, «kjølvatn» er faret etter ein båtkjøl i vatnet. Det er det sistnemnde vi bruker i overført tyding, og det var det som altså skulle ha stått her.

Anbefalte artikler